Giảng viên

Thầy JOCELYN LLOYD

Tốt nghiệp Đại học Cambridge – Anh
Chứng chỉ CELTA với 160 giờ giảng dạy

Cô RACHEL BABAGANOV

Tốt nghiệp trường Đại học Calgary (Calgary, Alberta)
Kinh nghiệm 2 năm giảng dạy TOEFL, TOEIC, và IELTS.

Thầy BRIAN BRENTWOOD

Tốt nghiệp Metropolitan State University of Denver, Mỹ

Cô Vanessa Watson

Cử nhân ngôn ngữ trường La Trobe University
Chứng chỉ giảng dạy Tiếng Anh TESOL
Chứng chỉ Giáo dục Victoria

Cô Dương Trà Mi

Thạc sỹ Lý luận và phương pháp Giảng dạy Tiếng Anh Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội Cô Trà Mi là một trong những giảng viên có trình độ chuyên môn cao và sự […]

Cô Trần Thị Lành

Thủ khoa đại học Huddersfield (Anh Quốc)
Thạc sỹ Ngành sư phạm Tiếng Anh

Thầy Phí Minh Tuấn

Tốt nghiệp loại xuất sắc chương trình thạc sỹ ngôn ngữ học – Đại học Conventry, Vương quốc Anh

Cô Marianne Carmi Bernardino Balladares

Cử nhân ngành Giảng dạy Tiếng Anh cho học sinh Trung học trường Rizal Technological University
Chứng chỉ giảng dạy Tiếng Anh TEFL/TESL

Thầy Kenn Buscaino Balladares

Thạc sỹ ngành ngôn ngữ University of the Philippines Open
Chứng chỉ giảng dạy Tiếng Anh TEFL/TESL

Cô Đỗ Thị Thu Hà

Tốt nghiệp bằng xuất sắc, hệ Chất lượng cao khoa Sư phạm tiếng Anh, ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN

Thầy Phan Việt Đức

Cử nhân Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội
 8.0 IELTS

Cô Phạm Vân Anh

Giảng viên IvyPrep
Tốt nghiệp loại ưu Học viện Ngoại Giao Việt Nam