Buổi toạ đàm “CÁNH CỬA CƠ HỘI TỪ TẤM BẰNG TÚ TÀI MỸ” đã kết thúc và đã đem lại góc nhìn đầy đủ và toàn diện nhất về Tấm bằng Tú tài Mỹ trong việc săn các học bổng đại học danh giá tại Mỹ. Qua chương trình, phụ huynh và các em phần nào đã hiểu được những tiêu chí nào được dùng để đánh giá đúng nhất khả năng một ứng viên, hay các em đã tự tin hơn để lựa chọn những trường học phù hợp cho mình, làm tiền đề phát triển tốt nhất trong tương lai. IvyPrep Education cũng đã ghi nhận kết quả phỏng vấn của các em học sinh xuất sắc cho học bổng khóa Mizzou K12 tại IvyPrep Ed

ucation. Cùng IvyPrep xem lại những hình ảnh đáng nhớ của toạ đàm ngày hôm nay nhé.