Bạn đang ở khu vực nào:


Bạn đang quan tâm đến chương trình:

Đào tạo

Phương pháp đào tạo

IVYPREP kết hợp giữa phương pháp Tự học và phương pháp Học chủ động sao cho phù hợp nhất với từng học viên (đặc biệt là để du học Mỹ)

Đối với việc giảng dạy:

Mỗi giảng viên cần chuẩn bị:

 • Bài giảng – giáo án
 • Nội dung bài thuyết trình trên lớp
 • Phần hướng dẫn với bài tập trên lớp và bài tập về nhà cho mỗi học viên
 • Các chủ đề thảo luận nhóm
 • Các hình ảnh, phim, và tài liệu khác cho bài giảng

Nhưng yêu cầu khác đối với việc giảng dạy của giáo viên bao gồm:

 • Khảo sát và định hướng thói quen học tập của học viên một cách thường xuyên
 • Bài học và bài tập phải bám sát với khóa học
 • Bài giảng được thiết kế sinh động, lôi cuốn và đa dạng
 • Đánh giá và trao đổi tình hình học tập hàng ngày
Đối với các hoạt động học tập:

Phương pháp tự học:

 • Học viên tự đọc phần bài học trước tại nhà
 • Ghi chép kiến thức trên lớp
 • Tự duy và làm các bài nghiên cứu, khảo sát, lập kế hoạch và viết báo cáo đối với các bài tâp các nhân

Phương pháp học chủ động:

 • Làm các bài theo luận nhóm trên lớp
 • Tham gia các hoạt động học tập như diễn kịch, thực hiện dự án, trải nghiệm thực tế, hoạt động xã hội và luyện tập kỹ năng
Các dạng bài tập:
 • Bài luyện trong sách
 • Bài tạp nghiên cứu
 • Bài tập tìm hiểu và viết báo cáo

 

du học mỹ

du học mỹ

Go to top >>