[gravityform id="3" title="true" description="false" ajax="true"]

Đào tạo

Lịch thi TOEFL iBT & SAT

TOEFL iBT

THÀNH PHỐ NGÀY THI
Đà Nẵng Thứ Bảy, Ngày 13 tháng 6, 2015
Thứ Bảy, Ngày 27 tháng 6, 2015
Thứ Bảy, Ngày 11 tháng 7, 2015
Chủ nhật, Ngày 12 tháng 7, 2015
Hà Nội Thứ Bảy, Ngày 13 tháng 6, 2015
Thứ Bảy, Ngày 27 tháng 6, 2015
Thứ Bảy, Ngày 11 tháng 7, 2015
Chủ nhật, Ngày 12 tháng 7, 2015
Thành Phố Hồ Chí Minh Thứ Bảy, Ngày 13 tháng 6, 2015
Thứ Bảy, Ngày 27 tháng 6, 2015
Thứ Bảy, Ngày 11 tháng 7, 2015
Chủ nhật, Ngày 12 tháng 7, 2015

SAT

NGÀY THI HẠN ĐĂNG KÝ
Oct 3rd
Nov 7th
Dec 5th

 

Go to top >>
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/admin/domains/ivyprep.edu.vn/public_html/wp-content/plugins/popliup/public/class-popliup-public.php on line 299