Bạn đang ở khu vực nào:


Bạn đang quan tâm đến chương trình:

Đào tạo

Public Speaking – Level 1

125

Khóa học thuyết trình  – giúp các bạn học sinh thêm tự tin khi tham gia diễn thuyết trước đám đông và trình bày bài diễn thuyết một cách thuyết phục

Địa điểm tổ chức: IvyPrep TP HCM

Đối tượng

Dành cho học sinh cấp 2 mong muốn được học, luyện và phát triển khả năng thuyết trình, diễn thuyết trước đám đông.

Mục đích khóa học

Khóa học được thiết kế dành cho học viên còn nhút nhát hoặc có mong muốn chủ động hơn khi tham gia các hoạt động cộng đồng, tự tin hơn khi trình bày các bài diễn thuyết trước đám đông.

Nội dung khóa học

  • Nắm vững những nguyên lí trọng yếu của quá trình diễn thuyết.
  • Mạnh dạn, tự tin nói trước đám đông
  • Kỹ năng thuyết phục qua bài nói
  • Kỹ năng sử dụng ứng dụng những công cụ, dụng cụ, phương pháp hữu hiệu nhằm kiểm soát tối ưu quá trình trình bày, thuyết trình và tổ chức hội họp.
  • Biết cách tiếp nhận, phản hồi thông tin hiệu quả và chủ động; Biết cách kiểm soát, dẫn dắt người tham dự hướng về mục tiêu chung
  • Học cách sử dụng ngôn ngữ cơ thể
Go to top >>