Bạn đang ở khu vực nào:


Bạn đang quan tâm đến chương trình:

Đào tạo

Public Speaking – level 2

128


Khóa học nâng cao thuyết trình, hùng biện  – giúp các bạn học sinh thêm tự tin khi tham gia diễn thuyết, hùng biện trước đám đông và khả năng tư duy logic, tranh luận theo các chủ đề bằng tiếng Anh.

Địa điểm tổ chức: IvyPrep TP HCM

Đối tượng

Dành cho học sinh cấp 2, 3 mong muốn được luyện và nâng cao khả năng thể hiện bài thuyết trình, hùng biện trước đám đông và tham gia thảo luận/tranh luận với tính thuyết phục cao.

Mục đích khóa học

Khóa học được thiết kế dành cho học viên có mong muống phát triển, nâng cao khả năng thuyết trình, hùng biện bằng tiếng Anh với tính thuyết phục cao. Tăng khả năng tư duy logic và sự chuyên nghiệp trong các bài diễn thuyết, thảo luận và tranh luận theo các chủ điểm.

Nội dung khóa học

  • Nắm vững những nguyên lí trọng yếu của quá trình diễn thuyết và Mạnh dạn, tự tin nói trước đám đông
  • Kỹ năng thuyết phục qua bài nói với các lập luận logic và ví dụ
  • Kỹ năng sử dụng ứng dụng những công cụ, dụng cụ, phương pháp hữu hiệu nhằm kiểm soát tối ưu quá trình trình bày, thuyết trình và tổ chức hội họp.
  • Biết cách tiếp nhận, phản hồi thông tin hiệu quả và chủ động; Biết cách kiểm soát, dẫn dắt người tham dự hướng về mục tiêu chung
  • Học cách sử dụng ngôn ngữ cơ thể
Go to top >>