Thế hệ thời đại mới

Không thể thiếu kỹ năng TRANH BIỆN

Chương trình học phát triển tư duy

Kỹ năng mềm luôn là yếu điểm của học sinh Việt Nam khi bước sang chân trời mới, trong khi với nền giáo dục Mỹ hay các nước phương tây tiến bộ, yếu tố tương tác, khuyến khích các bạn học sinh phát huy kỹ năng phản biện luôn được chú trọng, hoạt động ngoại khóa luôn được đề cao nhằm gia tăng sự hiểu biết trong giao tiếp xã hội.

Do đó trang bị cho con mọi kiến thức đầy đủ, rèn luyện các kỹ năng mềm cần thiết là đã có đến 75% sự thành công trên con đường du học cũng như sự nghiệp sau này. Rèn luyện kỹ năng tranh biện (Debate) từ sớm giúp trẻ hình thành những khả năng thiết thực trong cuộc sống

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Chọn lọc thông tin

Khả năng chọn lọc, sắp xếp thông tin, ý tưởng, tư duy và diễn đạt. Bạn có ý tưởng nhưng không biết thể hiện sao cho đúng, thuyết phục, debate sẽ giúp bạn!

Xử lý tình huống

Khả năng thích ứng và diễn đạt. Khi tham gia tranh biện, não chúng ta sẽ xử lý thông tin nhanh để thích ứng, đưa ra được lập luận phản biện lại "đối thủ".

Khẳng định bản thân

Xây dựng cá tính, quan điểm cá nhân. Trước mỗi một vấn đề trong cuộc sống luôn yêu cầu chúng ta có cái nhìn riêng, nói lên tiếng nói riêng của mình.

Chia sẻ từ phụ huynh IvyPrep Education

Các khóa học phát triển tư duy khác tại IvyPrep Education

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN